Synology- Fix lỗi Active Backup for Business code 23

  • Nguyên Nhân: Một disk để sao lưu bị bad sectors, dẫn đến sao lưu hiển thị lỗi khi đọc dữ liệu khối trong khi tải lên.
  • Giải Pháp: 

chạy Windows Event Viewer để xác nhận nguyên nhân của sự cố:

a. Click Start > Windows Administrative Tools > Event Viewer để mở ứng dụng.

b. Trong bảng điều khiển bên trái, click Windows Logs để mở rộng danh sách.

c. Nếu thông báo lỗi hiển thị tương tự như thông báo bên dưới, hãy thực hiện quét toàn bộ đĩa và sửa chữa các bad sector, hoặc thay thế ổ đĩa bị hỏng, trước khi thực hiện nhiệm vụ sao lưu.